Digwyddiadau stopio a chwilio yn ôl ardal

Stopio a chwilo ar lefel stryd; naill ai o fewn radiws 1 filltir o un pwynt, neu o fewn ardal a deilwriwyd.

Dim ond brasamcan o ble ddigwyddodd yr union ddigwyddiadau stopio a chwilio yw’r stopio a chwilio a ddangosir yn yr API, nid yr union leoliadau ydynt. Gweler y dudalen ‘ynglŷn â’ i gael mwy o wybodaeth am ddienwi lleoliad.

Cais am baramedrau

Bwynt penodol

lat Lledred canol yr ardal y gwnaed cais amdani
lng Hydred canol yr ardal y gwnaed cais amdani
date Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn

Ardal a deilwriwyd

poly Y parau lledred/hydred sy’n diffinio ffin yr ardal a deilwriwyd
date Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn

Mae’r aml baramedr wedi ei fformatio mewn parau lledred/hydred, wedi eu gwahanu gan golonau:

[lat],[lng]:[lat],[lng]:[lat],[lng]

Nid oes yn rhaid i’r cyfesurynnau cyntaf ac olaf fod yr un fath – fe’u hunir â llinell syth unwaith y gwneir y cais.

Bydd yr API yn rhoi cod statws 400 mewn ymateb i gais GET sy’n hwy na 4094 llythyren. Er mwyn cyflwyno aml baramedrau arbennig o gymhleth, ystyriwch ddefnyddio POST yn ei le.

Cais enghreifftiol

Bwynt penodol

https://data.police.uk/api/stops-street?lat=52.629729&lng=-1.131592&date=2018-06

Ardal a deilwriwyd

https://data.police.uk/api/stops-street?poly=52.2,0.5:52.8,0.2:52.1,0.88&date=2018-06

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "age_range": "18-24",
    "outcome": "Summons \/ charged by post",
    "involved_person": true,
    "self_defined_ethnicity": "White - English\/Welsh\/Scottish\/Northern Irish\/British",
    "gender": "Male",
    "legislation": "Misuse of Drugs Act 1971 (section 23)",
    "outcome_linked_to_object_of_search": true,
    "datetime": "2018-06-06T12:20:00+00:00",
    "removal_of_more_than_outer_clothing": false,
    "outcome_object": {
      "id": "bu-summons",
      "name": "Summons \/ charged by post"
    },
    "location": {
      "latitude": "52.631569",
      "street": {
        "id": 1489803,
        "name": "Leicester (Station)"
      },
      "longitude": "-1.124283"
    },
    "operation": null,
    "officer_defined_ethnicity": "White",
    "type": "Person search",
    "operation_name": null,
    "object_of_search": "Controlled drugs"
  },
  {
    "age_range": "over 34",
    "outcome": "A no further action disposal",
    "involved_person": true,
    "self_defined_ethnicity": "White - English\/Welsh\/Scottish\/Northern Irish\/British",
    "gender": "Male",
    "legislation": "Police and Criminal Evidence Act 1984 (section 1)",
    "outcome_linked_to_object_of_search": true,
    "datetime": "2018-06-28T10:00:00+00:00",
    "removal_of_more_than_outer_clothing": false,
    "outcome_object": {
      "id": "bu-no-further-action",
      "name": "A no further action disposal"
    },
    "location": {
      "latitude": "52.631569",
      "street": {
        "id": 1489803,
        "name": "Leicester (Station)"
      },
      "longitude": "-1.124283"
    },
    "operation": null,
    "officer_defined_ethnicity": "White",
    "type": "Person search",
    "operation_name": null,
    "object_of_search": "Stolen goods"
  },
  ...
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
type A oedd hwn yn ‘Chwiliad Person’, ‘Chwiliad Cerbyd’ neu’n ‘Chwiliad Person a Cherbyd’
involved_person A oedd person wedi ei chwilio yn y digwyddiad hwn (yn deillio o fath; cywir os unrhyw beth ond 'Chwiliad Cerbyd')
datetime Pryd y digwyddodd y stopio a chwilio. Noder bod rhai heddluoedd ond yn darparu dyddiadau ar gyfer eu digwyddiadau stopio a chwilio, felly galwch weld nifer anghymesur o ddigwyddiadau yn digwydd am hanner nos.
operation A oedd y stopio a chwilio hwn yn rhan o ymgyrch blismona
operation_name Enw’r ymgyrch yr oedd y stopio a chwilio hwn yn rhan ohoni
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
longitude Hydred
street Lleoliad bras y digwyddiad
id Dynodwr unigryw ar gyfer y lleoliad
name Crynodeb y gellir ei darllen gan bobl o’r lleoliad
gender Rhyw y gellir ei ddarllen gan bobl y person a stopiwyd, os yn briodol ac wedi’i ddarparu
age_range Ystod oedran y person a stopiwyd ar adeg y stopio
self_defined_ethnicity Ethnigrwydd hunan-ddiffiniedig y person a stopiwyd
officer_defined_ethnicity Ethnigrwydd a ddiffiniwyd gan swyddog y person a stopiwyd
legislation Y pŵer a ddefnyddiwyd i gynnal y stopio a chwilio
object_of_search Y rheswm dros gynnal y stopio a chwilio
outcome Canlyniad y stopio. anghywir os na chanfuwyd dim, llinyn gwag os na ddarparwyd canlyniad.
outcome_linked_to_object_of_search A oedd y canlyniad yn gysylltiedig â’r rheswm dros gynnal y stopio a chwilio, fel gwerth Boole (neu gwag os na ddarparwyd)
removal_of_more_than_outer_clothing A dynnwyd mwy na dillad allanol y person a chwiliwyd, fel gwerth Boole (neu gwag os na ddarparwyd)