Troseddau heb leoliad

Dangos rhestr o droseddau na ellid eu mapio i leoliad.

Cais am baramedrau

Paramedr Disgrifiad
category Categori troseddau
force Heddlu penodol
date Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn

Cais enghreifftiol

https://data.police.uk/api/crimes-no-location?category=all-crime&force=leicestershire&date=2017-03

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "category": "burglary", 
    "persistent_id": "4ea1d4da29bd8b9e362af35cbabb6157149f62b65d37486dffd185a18e1aaadd", 
    "location_subtype": "", 
    "id": 56862854, 
    "location": null, 
    "context": "", 
    "month": "2017-03", 
    "location_type": null, 
    "outcome_status": {
      "category": "Investigation complete; no suspect identified", 
      "date": "2017-03"
    }
  }, 
  {
    "category": "criminal-damage-arson", 
    "persistent_id": "979f2338f25f62196268b52c8405ca8ff431fd2fb02ab11b2192c479816547e5", 
    "location_subtype": "", 
    "id": 56866806, 
    "location": null, 
    "context": "", 
    "month": "2017-03", 
    "location_type": null, 
    "outcome_status": {
      "category": "Under investigation", 
      "date": "2017-03"
    }
  }, 
  ...
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
category Categori'r drosedd
location_type Gwag bob amser ar gyfer y dull hwn.
location_subtype Llinyn gwag bob amser ar gyfer y dull hwn.
persistent_id Dynodwr unigryw 64 cymeriad ar gyfer y drosedd honno. (Mae hwn yn wahanol i’r briodwedd ‘id’ sy’n bodoli’n barod, na ellir gwarantu fydd yn aros yr un fath bob tro ar gyfer pob trosedd.)
month Mis y drosedd
location Gwag bob amser ar gyfer y dull hwn.
context Gwybodaeth ychwanegol am y drosedd (os yn berthnasol)
id ID y drosedd.
Mae’r ID hwn yn ymwneud â’r API yn unig, NID dynodwr heddlu ydyw
outcome_status Categori a dyddiad y canlyniad a gofnodwyd ddiweddaraf ar gyfer y drosedd
category Categori’r canlyniad
Dangosir enw llawn y categori

Code Enw
awaiting-court-result Aros am ganlyniad llys
court-result-unavailable Canlyniad llys ddim ar gael
unable-to-proceed Achos llys ym methu mynd rhagddo
local-resolution Datrysiad lleol
no-further-action Ymchwiliad wedi’i gwblhau; ni nodwyd un a ddrwgdybir
deprived-of-property Amddifadwyd troseddwr o eiddo
fined Dirwywyd y tramgwyddwr
absolute-discharge Rhoddwyd rhyddhad diamod i’r tramgwyddwr
cautioned Rhoddwyd rhybudd i’r tramgwyddwr
drugs-possession-warning Troseddwr wedi cael rhybudd meddiant cyffuriau
penalty-notice-issued Rhoddwyd hysbysiad cosb i’r tramgwyddwr
community-penalty Rhoddwyd dedfryd gymunedol i’r tramgwyddwr
conditional-discharge Rhoddwyd rhyddhad amodol i’r tramgwyddwr
suspended-sentence Rhoddwyd dedfryd o garchar gohiriedig i’r tramgwyddwr
imprisoned Anfonwyd y tramgwyddwr i’r carchar
other-court-disposal Ymdriniwyd fel arall â’r tramgwyddwr
compensation Gorchmynnwyd y tramgwyddwr i dalu iawndal
sentenced-in-another-case Cyhuddwyd yr un a amheuir fel rhan o achos arall
charged Cyhuddwyd yr un a amheuir
not-guilty Cafwyd y diffynnydd yn ddieuog
sent-to-crown-court Anfonwyd y diffynnydd i Lys y Goron
unable-to-prosecute Methu cyhuddo’r un a amheuir
formal-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu ffurfiol er budd y cyhoedd
action-taken-by-another-organisation Camau i’w cymryd gan sefydliad arall
further-investigation-not-in-public-interest Nid yw ymchwiliad pellach er bydd y cyhoedd
further-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu pellach er budd y cyhoedd
under-investigation Dan ymchwiliad
status-update-unavailable Diweddariad statws ddim ar gael
date Dyddiad y canlyniad