Canlyniadau ar gyfer trosedd benodol

Dangosir canlyniadau (hanes achos) ar gyfer y drosedd benodol. ID trosedd yw dynodwr 64 nod, fel y’i dangosir gan ddulliau API eraill.

Noder: Nid oes canlyniadau ar gael ar gyfer Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon.

Cais enghreifftiol

https://data.police.uk/api/outcomes-for-crime/590d68b69228a9ff95b675bb4af591b38de561aa03129dc09a03ef34f537588c

Ymateb enghreifftiol

{
  "crime": {
    "category": "violent-crime", 
    "persistent_id": "590d68b69228a9ff95b675bb4af591b38de561aa03129dc09a03ef34f537588c", 
    "location_subtype": "", 
    "location_type": "Force", 
    "location": {
      "latitude": "52.639814", 
      "street": {
        "id": 883235, 
        "name": "On or near Sanvey Gate"
      }, 
      "longitude": "-1.139118"
    }, 
    "context": "", 
    "month": "2017-05", 
    "id": 56880258
  }, 
  "outcomes": [
    {
      "category": {
        "code": "under-investigation", 
        "name": "Under investigation"
      }, 
      "date": "2017-05", 
      "person_id": null
    }, 
    {
      "category": {
        "code": "formal-action-not-in-public-interest", 
        "name": "Formal action is not in the public interest"
      }, 
      "date": "2017-06", 
      "person_id": null
    }
  ]
}

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
outcomes Rhestr o gategorïau a dyddiadau pob canlyniad.

Cod Enw
awaiting-court-result Aros am ganlyniad llys
court-result-unavailable Canlyniad llys ddim ar gael
unable-to-proceed Achos llys ym methu mynd rhagddo
local-resolution Datrysiad lleol
no-further-action Ymchwiliad wedi’i gwblhau; ni nodwyd un a ddrwgdybir
deprived-of-property Amddifadwyd troseddwr o eiddo
fined Dirwywyd y tramgwyddwr
absolute-discharge Rhoddwyd rhyddhad diamod i’r tramgwyddwr
cautioned Rhoddwyd rhybudd i’r tramgwyddwr
drugs-possession-warning Troseddwr wedi cael rhybudd meddiant cyffuriau
penalty-notice-issued Rhoddwyd hysbysiad cosb i’r tramgwyddwr
community-penalty Rhoddwyd dedfryd gymunedol i’r tramgwyddwr
conditional-discharge Rhoddwyd rhyddhad amodol i’r tramgwyddwr
suspended-sentence Rhoddwyd dedfryd o garchar gohiriedig i’r tramgwyddwr
imprisoned Anfonwyd y tramgwyddwr i’r carchar
other-court-disposal Ymdriniwyd fel arall â’r tramgwyddwr
compensation Gorchmynnwyd y tramgwyddwr i dalu iawndal
sentenced-in-another-case Cyhuddwyd yr un a amheuir fel rhan o achos arall
charged Cyhuddwyd yr un a amheuir
not-guilty Cafwyd y diffynnydd yn ddieuog
sent-to-crown-court Anfonwyd y diffynnydd i Lys y Goron
unable-to-prosecute Methu cyhuddo’r un a amheuir
formal-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu ffurfiol er budd y cyhoedd
action-taken-by-another-organisation Camau i’w cymryd gan sefydliad arall
further-investigation-not-in-public-interest Nid yw ymchwiliad pellach er bydd y cyhoedd
further-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu pellach er budd y cyhoedd
under-investigation Dan ymchwiliad
status-update-unavailable Diweddariad statws ddim ar gael
category Categori’r canlyniad
code Cod mewnol
name Enw y gellir ei ddarllen gan bobl
date Dyddiad y canlyniad
person_id Dynodwr ar gyfer yr un a amheuir/troseddwr, lle bo ar gael.
crime Gwybodaeth troseddau
category Categori'r drosedd
location_type Teipiwch y lleoliad. Naill ai Heddlu neu BTP: mae Heddlu yn dynodi lleoliad heddlu arferol; mae BTP yn dynodi lleoliad Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Mae lleoliadau BTP yn disgyn o fewn ffiniau heddlu arferol.
persistent_id Dynodwr unigryw 64 cymeriad ar gyfer y drosedd honno. (Mae hwn yn wahanol i’r briodwedd ‘id’ sy’n bodoli’n barod, na ellir gwarantu fydd yn aros yr un fath bob tro ar gyfer pob trosedd.)
month Mis y drosedd
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
street Y stryd yn fras lle digwyddodd y drosedd
id Dynodwr unigryw ar gyfer y stryd
name Enw’r lleoliad.
Dim ond syniad bras yw hwn o ble ddigwyddodd y drosedd
longitude Hydred
context Gwybodaeth ychwanegol am y drosedd (os yn berthnasol)
id ID y drosedd.
Mae’r ID hwn yn ymwneud â’r API yn unig, NID dynodwr heddlu ydyw