Canlyniadau lefel stryd

Canlyniadau ar lefel stryd; naill ai mewn lleoliad penodol, o fewn radiws 1 filltir o un pwynt, neu o fewn ardal a deilwriwyd.

Noder: Nid oes canlyniadau ar gael ar gyfer Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon.

Cais am baramedrau

ID lleoliad penodol

Paramedr Disgrifiad
date BBBB-MM
location_id Caiff troseddau a chanlyniadau eu mapio i leoliadau penodol ar y map. Rhoddir ID dilys drwy ddulliau eraill sy’n rhoi lleoliad gwybodaeth.

Lledred/hydred

Paramedr Disgrifiad
date BBBB-MM
lat Lledred yr ardal troseddau y gwnaed cais amdani
lng Hydred yr ardal troseddau y gwnaed cais amdani

Ardal a deilwriwyd

poly Y parau lledred/hydred sy’n diffinio ffin yr ardal a deilwriwyd
date Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn

Pan fyddwch yn ymholi am drosedd o fewn ardal a deilwriwyd, mae’r cyfyngiadau canlynol yn gymwys:

Mae’r aml baramedr wedi ei fformatio mewn parau lledred/hydred, wedi eu gwahanu gan golonau:

[lat],[lng]:[lat],[lng]:[lat],[lng]

Nid oes yn rhaid i’r cyfesurynnau cyntaf ac olaf fod yr un fath – fe’u hunir â llinell syth unwaith y gwneir y cais.

Cais enghreifftiol

ID lleoliad penodol

https://data.police.uk/api/outcomes-at-location?date=2017-01&location_id=883498

Lledred/hydred

https://data.police.uk/api/outcomes-at-location?date=2017-01&lat=52.629729&lng=-1.131592

Ardal a deilwriwyd

https://data.police.uk/api/outcomes-at-location?date=2017-01&poly=52.268,0.543:52.794,0.238:52.130,0.478

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "category": {
      "code": "unable-to-prosecute",
      "name": "Unable to prosecute suspect"
    },
    "date": "2017-01",
    "person_id": null,
    "crime": {
      "category": "theft-from-the-person",
      "location_type": "Force",
      "location": {
        "latitude": "52.634474",
        "street": {
          "id": 883498,
          "name": "On or near Kate Street"
        },
        "longitude": "-1.149197"
      },
      "context": "",
      "persistent_id": "a5a98275facee535b959b236130f5ec05205869fb3d0804c9b14296fcd0bce46",
      "id": 53566126,
      "location_subtype": "ROAD",
      "month": "2016-12"
    }
  }
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
category Categori’r canlyniad

Cod Enw
awaiting-court-result Aros am ganlyniad llys
court-result-unavailable Canlyniad llys ddim ar gael
unable-to-proceed Achos llys ym methu mynd rhagddo
local-resolution Datrysiad lleol
no-further-action Ymchwiliad wedi’i gwblhau; ni nodwyd un a ddrwgdybir
deprived-of-property Amddifadwyd troseddwr o eiddo
fined Dirwywyd y tramgwyddwr
absolute-discharge Rhoddwyd rhyddhad diamod i’r tramgwyddwr
cautioned Rhoddwyd rhybudd i’r tramgwyddwr
drugs-possession-warning Troseddwr wedi cael rhybudd meddiant cyffuriau
penalty-notice-issued Rhoddwyd hysbysiad cosb i’r tramgwyddwr
community-penalty Rhoddwyd dedfryd gymunedol i’r tramgwyddwr
conditional-discharge Rhoddwyd rhyddhad amodol i’r tramgwyddwr
suspended-sentence Rhoddwyd dedfryd o garchar gohiriedig i’r tramgwyddwr
imprisoned Anfonwyd y tramgwyddwr i’r carchar
other-court-disposal Ymdriniwyd fel arall â’r tramgwyddwr
compensation Gorchmynnwyd y tramgwyddwr i dalu iawndal
sentenced-in-another-case Cyhuddwyd yr un a amheuir fel rhan o achos arall
charged Cyhuddwyd yr un a amheuir
not-guilty Cafwyd y diffynnydd yn ddieuog
sent-to-crown-court Anfonwyd y diffynnydd i Lys y Goron
unable-to-prosecute Methu cyhuddo’r un a amheuir
formal-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu ffurfiol er budd y cyhoedd
action-taken-by-another-organisation Camau i’w cymryd gan sefydliad arall
further-investigation-not-in-public-interest Nid yw ymchwiliad pellach er bydd y cyhoedd
further-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu pellach er budd y cyhoedd
under-investigation Dan ymchwiliad
status-update-unavailable Diweddariad statws ddim ar gael
code Cod mewnol
name Enw y gellir ei ddarllen gan bobl
date Dyddiad y canlyniad
person_id Dynodwr ar gyfer yr un a amheuir/troseddwr, lle bo ar gael.
crime Gwybodaeth troseddau
category Categori'r drosedd
location_type Teipiwch y lleoliad. Naill ai Heddlu neu BTP: mae Heddlu yn dynodi lleoliad heddlu arferol; mae BTP yn dynodi lleoliad Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Mae lleoliadau BTP yn disgyn o fewn ffiniau heddlu arferol.
location_subtype Ar gyfer lleoliadau BTP, y math o leoliad lle cofnodwyd y drosedd hon.
persistent_id Dynodwr unigryw 64 cymeriad ar gyfer y drosedd honno. (Mae hwn yn wahanol i’r briodwedd ‘id’ sy’n bodoli’n barod, na ellir gwarantu fydd yn aros yr un fath bob tro ar gyfer pob trosedd.)
month Mis y drosedd
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
street Y stryd yn fras lle digwyddodd y drosedd
id Dynodwr unigryw ar gyfer y stryd
name Enw’r lleoliad.
Dim ond syniad bras yw hwn o ble ddigwyddodd y drosedd
longitude Hydred
context Gwybodaeth ychwanegol am y drosedd (os yn berthnasol)
id ID y drosedd.
Mae’r ID hwn yn ymwneud â’r API yn unig, NID dynodwr heddlu ydyw