Digwyddiadau stopio a chwilio yn ôl llu

Digwyddiadau stopio a chwilio yr adroddwyd arnynt gan lu penodol.

Dim ond brasamcan o ble ddigwyddodd yr union ddigwyddiadau stopio a chwilio yw’r stopio a chwilio a ddangosir yn yr API, nid yr union leoliadau ydynt. Gweler y dudalen ‘ynglŷn â’ i gael mwy o wybodaeth am ddienwi lleoliad.

Cais am baramedrau

force ID lu ar gyfer y llu i gael digwyddiadau stopio a chwilio ar ei gyfer
date Dewisol. (BBBB-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn, hyd yn oed os nad oes data ar gael ar gyfer y llu hwnnw yn y mis hwnnw; defnyddiwch ddull API argaeledd i ddewis dyddiad os yw hwn yn bwysig i chi

Cais enghreifftiol

https://data.police.uk/api/stops-force?force=avon-and-somerset&date=2017-01

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "age_range": "18-24",
    "self_defined_ethnicity": "Mixed - Any other Mixed ethnic background (M9)",
    "outcome_linked_to_object_of_search": null,
    "datetime": "2017-01-01T02:24:09+00:00",
    "removal_of_more_than_outer_clothing": false,
    "operation": false,
    "officer_defined_ethnicity": "Other",
    "object_of_search": "Controlled drugs",
    "involved_person": true,
    "gender": "Male",
    "legislation": "Misuse of Drugs Act 1971 (section 23)",
    "location": {
      "latitude": "51.127234",
      "street": {
        "id": 532290,
        "name": "On or near Nightclub"
      },
      "longitude": "-3.008284"
    },
    "outcome": false,
    "type": "Person search",
    "operation_name": null
  },
  {
    "age_range": "18-24",
    "self_defined_ethnicity": "White - White British (W1)",
    "outcome_linked_to_object_of_search": null,
    "datetime": "2017-01-01T04:03:36+00:00",
    "removal_of_more_than_outer_clothing": false,
    "operation": false,
    "officer_defined_ethnicity": "White",
    "object_of_search": "Offensive weapons",
    "involved_person": true,
    "gender": "Male",
    "legislation": "Police and Criminal Evidence Act 1984 (section 1)",
    "location": {
      "latitude": "51.528031",
      "street": {
        "id": 548506,
        "name": "On or near Frome View"
      },
      "longitude": "-2.482884"
    },
    "outcome": false,
    "type": "Person search",
    "operation_name": null
  },
  ...
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
type A oedd hwn yn ‘Chwiliad Person’, ‘Chwiliad Cerbyd’ neu’n ‘Chwiliad Person a Cherbyd’
involved_person A oedd person wedi ei chwilio yn y digwyddiad hwn (yn deillio o fath; cywir os unrhyw beth ond 'Chwiliad Cerbyd')
datetime Pryd y digwyddodd y stopio a chwilio. Noder bod rhai heddluoedd ond yn darparu dyddiadau ar gyfer eu digwyddiadau stopio a chwilio, felly galwch weld nifer anghymesur o ddigwyddiadau yn digwydd am hanner nos.
operation A oedd y stopio a chwilio hwn yn rhan o ymgyrch blismona
operation_name Enw’r ymgyrch yr oedd y stopio a chwilio hwn yn rhan ohoni
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
longitude Hydred
street Lleoliad bras y digwyddiad
id Dynodwr unigryw ar gyfer y lleoliad
name Crynodeb y gellir ei darllen gan bobl o’r lleoliad
gender Rhyw y gellir ei ddarllen gan bobl y person a stopiwyd, os yn briodol ac wedi’i ddarparu
age_range Ystod oedran y person a stopiwyd ar adeg y stopio
self_defined_ethnicity Ethnigrwydd hunan-ddiffiniedig y person a stopiwyd
officer_defined_ethnicity Ethnigrwydd a ddiffiniwyd gan swyddog y person a stopiwyd
legislation Y pŵer a ddefnyddiwyd i gynnal y stopio a chwilio
object_of_search Y rheswm dros gynnal y stopio a chwilio
outcome Canlyniad y stopio. anghywir os na chanfuwyd dim, llinyn gwag os na ddarparwyd canlyniad.
outcome_linked_to_object_of_search A oedd y canlyniad yn gysylltiedig â’r rheswm dros gynnal y stopio a chwilio, fel gwerth Boole (neu gwag os na ddarparwyd)
removal_of_more_than_outer_clothing A dynnwyd mwy na dillad allanol y person a chwiliwyd, fel gwerth Boole (neu gwag os na ddarparwyd)