Gwybodaeth Gyswllt

Nid yw’r dudalen hon ar gyfer adrodd am drosedd nac i gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw beth oni bai am wefan data.police.uk.

Os yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn, os oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd neu os ydych angen cymorth ar unwaith, ffoniwch 999 nawr.

Os oes angen i chi adrodd am drosedd neu ddigwyddiad gallwch ganfod sut ac ymhle i wneud hynny ar police.uk.

Os oes gennych gwestiwn am y data ar y wefan hon, cysylltwch â’r heddlu perthnasol. Gallwch weld rhestr o’r heddluoedd ar dudalen cyswllt police.uk.

Gellir gwneud ceisiadau am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth drwy gysylltu â Chyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) yn npcc.foi.request@cru.pnn.police.uk. Fodd bynnag, a fyddech cystal â nodi, mewn nifer o achosion na fydd y wybodaeth yn cael ei dal gan yr NPCC ac felly efallai y byddwch am ystyried cyfeirio eich cais at y llu perthnasol.