Gwybodaeth Gyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, awgrym, pryder ynglŷn â phreifatrwydd neu sylwadau - cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod, drwy neu drwy e-bost at support@data.police.uk. Hoffem ddysgu mwy am sut yr ydych yn defnyddio’r data ac am unrhyw beth a adeiladwyd gennych.

Dim ond ar gyfer rhoi adborth ar y wefan y mae’r dudalen hon. Os ydych yn dymuno gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at foirequests@homeoffice.gov.uk. Cyn eich bod yn gwneud hynny, efallai y byddwch am ddarllen Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth.

Peidiwch â llenwi’r maes hwn:
Math o ymholiad*:
Cyfeiriad e-bost*:
Enw:
Neges*:

*maes gofynnol