Gwybodaeth Gyswllt

Nid yw’r dudalen hon ar gyfer adrodd am drosedd nac i gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw beth oni bai am wefan data.police.uk.

Os yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn, os oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd neu os ydych angen cymorth ar unwaith, ffoniwch 999 nawr.

Os oes angen i chi adrodd am drosedd neu ddigwyddiad gallwch ganfod sut ac ymhle i wneud hynny ar police.uk.

Os oes gennych gwestiwn am y data ar y wefan hon, cysylltwch â’r heddlu perthnasol. Gallwch weld rhestr o’r heddluoedd ar dudalen cyswllt police.uk.

Os ydych yn dymuno gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at FOIRequestsMailbox-.Police.uk@met.police.uk. Cyn eich bod yn gwneud hyn, efallai y byddwch am ddarllen Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth.