Lawrlwythiadau data

Mae’r ffeiliau CSV hyn yn rhoi gwybodaeth am droseddau lefel stryd, canlyniadau a stopio a chwilio wedi ei dadansoddi yn ôl heddluoedd ac ardal gynnyrch ehangach haen is 2011 (LSOA).

Nid yw Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon ar hyn bryd yn darparu data stopio a chwilio.

Gweler y changelog ar gyfer materion data y gwyddir amdanynt, a’r dudalen ynglŷn â i gael disgrifiad o bob colofn yn y ffeiliau CSV.

Amrediad dyddiadau:
hyd
Heddluoedd:
Setiau data:

Mae’r ffeiliau CSV troseddau yn cynnwys y categori canlyniad diweddaraf, ond bydd yr opsiwn hwn yn creu casgliad ar wahân o ffeiliau gyda’r hanes canlyniadau ar gyfer pob trosedd. Nid yw data canlyniadau ar gael ar gyfer Heddlu Trafnidiaeth Prydain na Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon.