Troseddau mewn lleoliad

Dangos dim ond y troseddau a ddigwyddodd yn y lleoliad penodol, yn hytrach na’r rheiny o fewn radiws. Os rhoddir lledred a hydred, deuir o hyd i’r lleoliad agosaf a rag-ddiffiniwyd a dangosir y troseddau a ddigwyddodd yno.

Os ydych yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am leoliadau yn yr Alban, a fyddech cystal ag egluro gan mai dim ond Heddlu Trafnidiaeth Prydain sy’n darparu data ar gyfer yr Alban, gall lefelau trosedd ymddangos yn llawer is nad ydynt mewn gwirionedd.

Cais am baramedrau

ID lleoliad penodol

Paramedr Disgrifiad
date YYYY-MM
location_id Caiff troseddau a chanlyniadau eu mapio i leoliadau penodol ar y map.
Dangosir ID dilys drwy ddulliau eraill (newydd ac sy’n bodoli) sy’n dangos gwybodaeth lleoliad.

Lledred/hydred

Paramedr Disgrifiad
date BBBB-MM
lat Lledred yr ardal troseddau y gwnaed cais amdani
lng Hydred yr ardal troseddau y gwnaed cais amdani

Cais enghreifftiol

ID lleoliad penodol

https://data.police.uk/api/crimes-at-location?date=2017-02&location_id=884227

Lledred/hydred

https://data.police.uk/api/crimes-at-location?date=2017-02&lat=52.629729&lng=-1.131592

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "category": "violent-crime",
    "location_type": "Force",
    "location": {
      "latitude": "52.643950",
      "street": {
        "id": 884227,
        "name": "On or near Abbey Gate"
      },
      "longitude": "-1.143042"
    },
    "context": "",
    "outcome_status": {
      "category": "Unable to prosecute suspect",
      "date": "2017-02"
    },
    "persistent_id": "4d83433f3117b3a4d2c80510c69ea188a145bd7e94f3e98924109e70333ff735",
    "id": 54726925,
    "location_subtype": "",
    "month": "2017-02"
  }
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
category Categori'r drosedd
location_type Teipiwch y lleoliad. Naill ai Heddlu neu BTP: mae Heddlu yn dynodi lleoliad heddlu arferol; mae BTP yn dynodi lleoliad Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Mae lleoliadau BTP yn disgyn o fewn ffiniau heddlu arferol.
location_subtype Ar gyfer lleoliadau BTP, y math o leoliad lle cofnodwyd y drosedd hon.
persistent_id Dynodwr unigryw 64 cymeriad ar gyfer y drosedd honno. (Mae hwn yn wahanol i’r briodwedd ‘id’ sy’n bodoli’n barod, na ellir gwarantu fydd yn aros yr un fath bob tro ar gyfer pob trosedd.)
month Mis y drosedd
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
street Y stryd yn fras lle digwyddodd y drosedd
id Dynodwr unigryw ar gyfer y stryd
name Enw’r lleoliad.
Dim ond syniad bras yw hwn o ble ddigwyddodd y drosedd
longitude Hydred
context Gwybodaeth ychwanegol am y drosedd (os yn berthnasol)
id ID y drosedd.
Mae’r ID hwn yn ymwneud â’r API yn unig, NID dynodwr heddlu ydyw
outcome_status Categori a dyddiad y canlyniad a gofnodwyd ddiweddaraf ar gyfer y drosedd
category Categori’r canlyniad
Dangosir enw llawn y categori

Code Enw
awaiting-court-result Aros am ganlyniad llys
court-result-unavailable Canlyniad llys ddim ar gael
unable-to-proceed Achos llys ym methu mynd rhagddo
local-resolution Datrysiad lleol
no-further-action Ymchwiliad wedi’i gwblhau; ni nodwyd un a ddrwgdybir
deprived-of-property Amddifadwyd troseddwr o eiddo
fined Dirwywyd y tramgwyddwr
absolute-discharge Rhoddwyd rhyddhad diamod i’r tramgwyddwr
cautioned Rhoddwyd rhybudd i’r tramgwyddwr
drugs-possession-warning Troseddwr wedi cael rhybudd meddiant cyffuriau
penalty-notice-issued Rhoddwyd hysbysiad cosb i’r tramgwyddwr
community-penalty Rhoddwyd dedfryd gymunedol i’r tramgwyddwr
conditional-discharge Rhoddwyd rhyddhad amodol i’r tramgwyddwr
suspended-sentence Rhoddwyd dedfryd o garchar gohiriedig i’r tramgwyddwr
imprisoned Anfonwyd y tramgwyddwr i’r carchar
other-court-disposal Ymdriniwyd fel arall â’r tramgwyddwr
compensation Gorchmynnwyd y tramgwyddwr i dalu iawndal
sentenced-in-another-case Cyhuddwyd yr un a amheuir fel rhan o achos arall
charged Cyhuddwyd yr un a amheuir
not-guilty Cafwyd y diffynnydd yn ddieuog
sent-to-crown-court Anfonwyd y diffynnydd i Lys y Goron
unable-to-prosecute Methu cyhuddo’r un a amheuir
formal-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu ffurfiol er budd y cyhoedd
action-taken-by-another-organisation Camau i’w cymryd gan sefydliad arall
further-investigation-not-in-public-interest Nid yw ymchwiliad pellach er bydd y cyhoedd
further-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu pellach er budd y cyhoedd
under-investigation Dan ymchwiliad
status-update-unavailable Diweddariad statws ddim ar gael
date Dyddiad y canlyniad