Dilysiad

Nid oes angen dilysiad ar gyfer API yr Heddlu mwyach.

Ymatebion

Os bydd cais yn llwyddiannus, bydd yr API yn dangos cod statws 200.

Os bydd cais yn methu, bydd yr API yn dangos cod statws dim-200.