Troseddau lefel stryd

Troseddau ar lefel stryd; naill ai o fewn radiws 1 filltir o un pwynt, neu o fewn ardal a deilwriwyd.

Dim ond brasamcan o lle ddigwyddodd yr union droseddau yw’r troseddau lefel stryd a ddangosir yn yr API, nid yr union leoliadau ydynt. Gweler y dudalen ‘ynglŷn â’ i gael mwy o wybodaeth am ddienwi lleoliad.

Os ydych yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am leoliadau yn yr Alban, a fyddech cystal ag egluro gan mai dim ond Heddlu Trafnidiaeth Prydain sy’n darparu data ar gyfer yr Alban, gall lefelau trosedd ymddangos yn llawer is nad ydynt mewn gwirionedd.

Cais am baramedrau

Bwynt penodol

lat Lledred yr ardal troseddau y gwnaed cais amdani
lng Hydred yr ardal troseddau y gwnaed cais amdani
date Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn

Ardal a deilwriwyd

poly Y parau lledred/hydred sy’n diffinio ffin yr ardal a deilwriwyd
date Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn

Os oes ardal a luniwyd yn cynnwys rhagor na 10,000 o droseddau, bydd yr API yn rhoi cod statws 503.

Mae’r aml baramedr wedi ei fformatio mewn parau lledred/hydred, wedi eu gwahanu gan golonau:

[lat],[lng]:[lat],[lng]:[lat],[lng]

Nid oes yn rhaid i’r cyfesurynnau cyntaf ac olaf fod yr un fath – fe’u hunir â llinell syth unwaith y gwneir y cais.

Bydd yr API yn rhoi cod statws 400 mewn ymateb i gais GET sy’n hwy na 4094 llythyren. Er mwyn cyflwyno aml baramedrau arbennig o gymhleth, ystyriwch ddefnyddio POST yn ei le.

Categorïau trosedd

Gallwch ddarparu unrhyw gategori trosedd fel rhan o’r cais am URL. Yn yr enghreifftiau isod rydym yn defnyddio all-crime.

Cais enghreifftiol

Bwynt penodol

https://data.police.uk/api/crimes-street/all-crime?lat=52.629729&lng=-1.131592&date=2017-01

Ardal a deilwriwyd

https://data.police.uk/api/crimes-street/all-crime?poly=52.268,0.543:52.794,0.238:52.130,0.478&date=2017-01

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "category": "anti-social-behaviour",
    "location_type": "Force",
    "location": {
      "latitude": "52.640961",
      "street": {
        "id": 884343,
        "name": "On or near Wharf Street North"
      },
      "longitude": "-1.126371"
    },
    "context": "",
    "outcome_status": null,
    "persistent_id": "",
    "id": 54164419,
    "location_subtype": "",
    "month": "2017-01"
  },
  {
    "category": "anti-social-behaviour",
    "location_type": "Force",
    "location": {
      "latitude": "52.633888",
      "street": {
        "id": 883425,
        "name": "On or near Peacock Lane"
      },
      "longitude": "-1.138924"
    },
    "context": "",
    "outcome_status": null,
    "persistent_id": "",
    "id": 54165316,
    "location_subtype": "",
    "month": "2017-01"
  },
  ...
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
category Categori'r drosedd
persistent_id Dynodwr unigryw 64 cymeriad ar gyfer y drosedd honno. (Mae hwn yn wahanol i’r briodwedd ‘id’ sy’n bodoli’n barod, na ellir gwarantu fydd yn aros yr un fath bob tro ar gyfer pob trosedd.)
month Mis y drosedd
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
street Y stryd yn fras lle digwyddodd y drosedd
id Dynodwr unigryw ar gyfer y stryd
name Enw’r lleoliad.
Dim ond syniad bras yw hwn o ble ddigwyddodd y drosedd
longitude Hydred
context Gwybodaeth ychwanegol am y drosedd (os yn berthnasol)
id ID y drosedd.
Mae’r ID hwn yn ymwneud â’r API yn unig, NID dynodwr heddlu ydyw
location_type Teipiwch y lleoliad. Naill ai Heddlu neu BTP: mae Heddlu yn dynodi lleoliad heddlu arferol; mae BTP yn dynodi lleoliad Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Mae lleoliadau BTP yn disgyn o fewn ffiniau heddlu arferol.
location_subtype Ar gyfer lleoliadau BTP, y math o leoliad lle cofnodwyd y drosedd hon.
outcome_status Categori a dyddiad y canlyniad a gofnodwyd ddiweddaraf ar gyfer y drosedd
category Categori’r canlyniad
Dangosir enw llawn y categori
NODYN PWYSIG: Efallai na fydd yr elfen hon yn bresennol ar gyfer pob trosedd

Code Enw
awaiting-court-result Aros am ganlyniad llys
court-result-unavailable Canlyniad llys ddim ar gael
unable-to-proceed Achos llys ym methu mynd rhagddo
local-resolution Datrysiad lleol
no-further-action Ymchwiliad wedi’i gwblhau; ni nodwyd un a ddrwgdybir
deprived-of-property Amddifadwyd troseddwr o eiddo
fined Dirwywyd y tramgwyddwr
absolute-discharge Rhoddwyd rhyddhad diamod i’r tramgwyddwr
cautioned Rhoddwyd rhybudd i’r tramgwyddwr
drugs-possession-warning Troseddwr wedi cael rhybudd meddiant cyffuriau
penalty-notice-issued Rhoddwyd hysbysiad cosb i’r tramgwyddwr
community-penalty Rhoddwyd dedfryd gymunedol i’r tramgwyddwr
conditional-discharge Rhoddwyd rhyddhad amodol i’r tramgwyddwr
suspended-sentence Rhoddwyd dedfryd o garchar gohiriedig i’r tramgwyddwr
imprisoned Anfonwyd y tramgwyddwr i’r carchar
other-court-disposal Ymdriniwyd fel arall â’r tramgwyddwr
compensation Gorchmynnwyd y tramgwyddwr i dalu iawndal
sentenced-in-another-case Cyhuddwyd yr un a amheuir fel rhan o achos arall
charged Cyhuddwyd yr un a amheuir
not-guilty Cafwyd y diffynnydd yn ddieuog
sent-to-crown-court Anfonwyd y diffynnydd i Lys y Goron
unable-to-prosecute Methu cyhuddo’r un a amheuir
formal-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu ffurfiol er budd y cyhoedd
action-taken-by-another-organisation Camau i’w cymryd gan sefydliad arall
further-investigation-not-in-public-interest Nid yw ymchwiliad pellach er bydd y cyhoedd
further-action-not-in-public-interest Nid yw gweithredu pellach er budd y cyhoedd
under-investigation Dan ymchwiliad
status-update-unavailable Diweddariad statws ddim ar gael
date Dyddiad y canlyniad