Digwyddiadau stopio a chwilio heb leoliad

Digwyddiadau stopio a chwilio na ellid eu mapio i leoliad.

Cais am baramedrau

force Y llu a gynhaliodd y digwyddiadau stopio a chwilio
date Dewisol. (BBBB-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol.
Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn.

Cais enghreifftiol

https://data.police.uk/api/stops-no-location?force=cleveland&date=2017-01

Ymateb enghreifftiol

[
  {
    "age_range": "over 34",
    "self_defined_ethnicity": "White - White British (W1)",
    "outcome_linked_to_object_of_search": null,
    "datetime": "2017-01-24T01:50:00+00:00",
    "removal_of_more_than_outer_clothing": null,
    "operation": null,
    "officer_defined_ethnicity": "White",
    "object_of_search": "Controlled drugs",
    "involved_person": true,
    "gender": "Male",
    "legislation": "Misuse of Drugs Act 1971 (section 23)",
    "location": null,
    "outcome": false,
    "type": "Person search",
    "operation_name": null
  },
  {
    "age_range": "25-34",
    "self_defined_ethnicity": "White - White British (W1)",
    "outcome_linked_to_object_of_search": null,
    "datetime": "2017-01-22T19:40:00+00:00",
    "removal_of_more_than_outer_clothing": null,
    "operation": null,
    "officer_defined_ethnicity": "White",
    "object_of_search": "Controlled drugs",
    "involved_person": true,
    "gender": "Male",
    "legislation": "Misuse of Drugs Act 1971 (section 23)",
    "location": null,
    "outcome": false,
    "type": "Person and Vehicle search",
    "operation_name": null
  },
  ...
]

Disgrifiad o ymateb

Tag Disgrifiad
type A oedd hwn yn ‘Chwiliad Person’, ‘Chwiliad Cerbyd’ neu’n ‘Chwiliad Person a Cherbyd’
involved_person A oedd person wedi ei chwilio yn y digwyddiad hwn (yn deillio o fath; cywir os unrhyw beth ond 'Chwiliad Cerbyd')
datetime Pryd y digwyddodd y stopio a chwilio. Noder bod rhai heddluoedd ond yn darparu dyddiadau ar gyfer eu digwyddiadau stopio a chwilio, felly galwch weld nifer anghymesur o ddigwyddiadau yn digwydd am hanner nos.
operation A oedd y stopio a chwilio hwn yn rhan o ymgyrch blismona
operation_name Enw’r ymgyrch yr oedd y stopio a chwilio hwn yn rhan ohoni
location Lleoliad bras y digwyddiad
latitude Lledred
longitude Hydred
street Lleoliad bras y digwyddiad
id Dynodwr unigryw ar gyfer y lleoliad
name Crynodeb y gellir ei darllen gan bobl o’r lleoliad
gender Rhyw y gellir ei ddarllen gan bobl y person a stopiwyd, os yn briodol ac wedi’i ddarparu
age_range Ystod oedran y person a stopiwyd ar adeg y stopio
self_defined_ethnicity Ethnigrwydd hunan-ddiffiniedig y person a stopiwyd
officer_defined_ethnicity Ethnigrwydd a ddiffiniwyd gan swyddog y person a stopiwyd
legislation Y pŵer a ddefnyddiwyd i gynnal y stopio a chwilio
object_of_search Y rheswm dros gynnal y stopio a chwilio
outcome Canlyniad y stopio. anghywir os na chanfuwyd dim, llinyn gwag os na ddarparwyd canlyniad.
outcome_linked_to_object_of_search A oedd y canlyniad yn gysylltiedig â’r rheswm dros gynnal y stopio a chwilio, fel gwerth Boole (neu gwag os na ddarparwyd)
removal_of_more_than_outer_clothing A dynnwyd mwy na dillad allanol y person a chwiliwyd, fel gwerth Boole (neu gwag os na ddarparwyd)